Обработката на заплати включва различни нормативни и юридически аспекти – от администриране на трудови договори до изчисляване на възнаграждения, изплащане на бонуси, ваучери за храна, удръжки и осигуровки. В счетоводно-юридическа кантора „РИНЕС“ прилагаме едно и също внимание към детайла за всеки един клиент! Предлагаме ви пълен пакет по обработка на заплати и изготвяне на платежни документи. Ето с какво можем да ви бъдем полезни:

 • Социално осигуряване на собственици и управители;
 • Изготвяне на документи за възникване, изменение и прекратяване на трудово правоотношение – трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудово правоотношение с работници и служители;
 • Изготвяне на необходимите документи за регистрация в НАП;
 • Изготвяне на ведомости и фишове за работни заплати;
 • Изготвяне на служебни бележки, справки и други документи;
 • Администриране на документи за отпуски и болнични листи, следене на обезщетенията;
 • Водене на регистър на представените болнични листи;
 • Обработване на графици за работното време и присъствени форми за месеца;
 • Изготвяне на отчети за счетоводни и управленски цели;
 • Изготвяне на документи за стаж;
 • Изготвяне на разплащателни документи;
 • Текущо проследяване и подаване на необходимите документи в законоустановените срокове към НАП;
 • Текущо проследяване и подаване на необходимите документи в законоустановените срокове към НОИ;
 • Информиране за всички възможни данъчни облекчения, свързани с възнагражденията на персонала;
 • Представителство пред органите на НОИ при ревизии;